PIT-4R w 2019 roku

PIT-4R w 2019 roku

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych maja obowiązek przekazania danych PIT 4R do Urzędu Skarbowego w jednym egzemplarzu, bez potrzeby kopi dla podatnika. Jest to deklaracja, w której wskazuje się sumę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z...
Mały ZUS W 2019 roku

Mały ZUS W 2019 roku

Od 1  stycznia 2019 roku jest możliwość skorzystania z przywilejów dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają pewne warunki, określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia...
Własna księgowa czy biuro rachunkowe?

Własna księgowa czy biuro rachunkowe?

Większość firm, które decydują się na prowadzenie księgowości jako wewnętrzny organ, decydują się na taki krok ze względu na potrzebę posiadania przy sobie osoby odpowiedzialnej za wszelkie rozliczenia firmy, w miarę prosty i szybki przepływ informacji oraz stały...

JPK za styczeń 2018

Już w lutym pierwsze obowiązkowe raporty JPK  za styczeń 2018. Od bieżącego roku mikroprzedsiębiorcy są zobowiązani do tworzenia i przesyłania do urzędu Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży. Styczeń, jest pierwszym miesiącem, za...

Środki trwałe 2018

Środki trwałe do 10 tys zł jednorazowo w koszty. Od 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych uprawniający do jednorazowego zaliczenia wydatków na ich zakup do kosztów uzyskania przychodów wynosi 10 000 zł. Nowy limit ma...