PIT-4R w 2019 roku

PIT-4R w 2019 roku

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych maja obowiązek przekazania danych PIT 4R do Urzędu Skarbowego w jednym egzemplarzu, bez potrzeby kopi dla podatnika. Jest to deklaracja, w której wskazuje się sumę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z...
Mały ZUS W 2019 roku

Mały ZUS W 2019 roku

Od 1  stycznia 2019 roku jest możliwość skorzystania z przywilejów dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają pewne warunki, określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia...