Przydatne linki z informacjami w zakresie prawno-podatkowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

e-prawnik.pl Serwis porad prawnych. www.klasyfikacje.pl Wyszukiwarka kodów PKWiU, KŚT, PKD. ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl  Potwierdzenie numeru VAT(VIES). www.gofin.pl Serwis z informacjami  prawnymi i finansowo – księgowymi. www.infor.pl Serwis z informacjami  prawnymi i finansowo – księgowymi. www.pit.pl Serwis podatkowy dotyczący obowiązujących podatków. Początek formularza  
www.vat.pl Serwis dotyczący podatku VAT w  działalności gospodarczej. www.onlex.pl Portal z poradami prawnymi dla zatrudniających osoby niepełnosprawne. www.mf.gov.pl Strona Ministerstwa Finansów. www.zus.pl Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ec.europa.eu Strona Komisji Europejskiej, bogata w informacje dotyczące dotacji. www.wskazniki.pl Serwis z informacje z zakresu: wynagrodzeń, diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów, odsetek itp.