Aktualności Biznes Partner

Zmiany w kosztach firmowych samochodów

Zmiany w kosztach firmowych samochodów

Od 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

czytaj dalej
Mała księgowość

Mała księgowość

Księgowość dla małych firm to uproszczona księgowość nazywana małą księgowością. Opiera się przede wszystkim na prowadzeniu ewidencji i księgi przychodów, które stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych dokonywanych z urzędem skarbowym. Księga przychodów i rozchodów...

czytaj dalej
Jak wyliczyć pensje w 2019 roku?

Jak wyliczyć pensje w 2019 roku?

Jak w prosty sposób oszacować koszty zatrudnienia pracownika za pomocą kalkulatora wynagrodzeń? W dzisiejszych czasach mamy kalkulatory wynagrodzeń, które w prosty sposób w każdej chwili pomagają nam wyliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki nim możemy...

czytaj dalej

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa to inaczej unikanie opodatkowania. Jest to zespół działań mających na celu zminimalizowanie przewidzianych prawem zobowiązań podatkowych. Dotyczy on zobowiązań wynikających z różnego rodzaju podatków – CIT, PIT oraz VAT. Optymalizacja podatkowa...

czytaj dalej

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację ?

Inwentaryzacja to test kontroli jakim każde przedsiębiorstwo musi zostać poddane.  Obejmuje wszystkie czynności, które pozwalają ustalić faktyczny stan majątku jednostki gospodarczej. Każda jednostka ma obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację...

czytaj dalej
Nowy wzór deklaracji VAT – 13

Nowy wzór deklaracji VAT – 13

Od czerwca 2019 wchodzi w życie nowa zasada rozliczania deklaracji VAT-13. Czym jest deklaracja VAT - 13? Deklaracja dotyczy przedstawicieli podatkowych. Jakie musi spełnić warunki?posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju; jest zarejestrowana...

czytaj dalej
PIT-4R w 2019 roku

PIT-4R w 2019 roku

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych maja obowiązek przekazania danych PIT 4R do Urzędu Skarbowego w jednym egzemplarzu, bez potrzeby kopi dla podatnika. Jest to deklaracja, w której wskazuje się sumę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z...

czytaj dalej
Mały ZUS W 2019 roku

Mały ZUS W 2019 roku

Od 1  stycznia 2019 roku jest możliwość skorzystania z przywilejów dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają pewne warunki, określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia...

czytaj dalej
Własna księgowa czy biuro rachunkowe?

Własna księgowa czy biuro rachunkowe?

Większość firm, które decydują się na prowadzenie księgowości jako wewnętrzny organ, decydują się na taki krok ze względu na potrzebę posiadania przy sobie osoby odpowiedzialnej za wszelkie rozliczenia firmy, w miarę prosty i szybki przepływ informacji oraz stały...

czytaj dalej

JPK za styczeń 2018

Już w lutym pierwsze obowiązkowe raporty JPK  za styczeń 2018. Od bieżącego roku mikroprzedsiębiorcy są zobowiązani do tworzenia i przesyłania do urzędu Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży. Styczeń, jest pierwszym miesiącem, za...

czytaj dalej

Środki trwałe 2018

Środki trwałe do 10 tys zł jednorazowo w koszty. Od 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych uprawniający do jednorazowego zaliczenia wydatków na ich zakup do kosztów uzyskania przychodów wynosi 10 000 zł. Nowy limit ma...

czytaj dalej

PIT-11 do końca lutego

PIT-11 to informacja o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli pracownik nie złożył do 10 stycznia wniosku PIT-12 o rozliczenie przez płatnika, to do końca lutego...

czytaj dalej

Nowe stawki ZUS od stycznia 2018.

W lutym należy zapłacić składki ZUS za styczeń 2018 według nowych stawek. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia wynoszą: 1.232,16 zł dla osób opłacających składki z chorobowym oraz 1.166,85 zł dla osób bez składki chorobowej   Preferencyjne...

czytaj dalej
Kalkulator kosztów w firmie

Kalkulator kosztów w firmie

Odsetki ustawowe 9,5 proc. w skali roku będą wynosiły odsetki ustawowe od stycznia do końca czerwca br. Dotyczą one opóźnień w transakcjach handlowych, opublikowane zostały w obwieszczeniu resortu przedsiębiorczości i technologii w Monitorze Polskim (Obwieszczenie...

czytaj dalej
RODO – przewodnik MPiT

RODO – przewodnik MPiT

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało specjalny przewodnik, przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, w którym  poruszono najważniejsze kwestie związane z nowymi przepisami odnośnie RODO. Rozporządzenie RODO, będzie miało istotny wpływ...

czytaj dalej