Od czerwca 2019 wchodzi w życie nowa zasada rozliczania deklaracji VAT-13.

Czym jest deklaracja VAT – 13?

Deklaracja dotyczy przedstawicieli podatkowych. Jakie musi spełnić warunki?posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;

  • jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny (VAT UE w jednym przypadku);
  • przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;
  • przez ostatnie 24 miesiące nie została prawomocnie skazana za przestępstwa skarbowe;
  • jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Poniżej przedstawiamy nowy wzór i opisujemy jak wypełnić: