Optymalizacja podatkowa to inaczej unikanie opodatkowania. Jest to zespół działań mających na celu zminimalizowanie przewidzianych prawem zobowiązań podatkowych. Dotyczy on zobowiązań wynikających z różnego rodzaju podatków – CIT, PIT oraz VAT.

Optymalizacja podatkowa jest zgodna z prawem i całkowicie legalna, polecana przede wszystkim przedsiębiorstwom, dla których oszczędności powstałe na skutek zastosowania optymalizacji podatkowej mają zasadnicze znaczenie dla ich funkcjonowania.

Wybór odpowiedniej metody optymalizacji podatkowej wymaga wcześniejszego przeprowadzenia wnikliwej analizy biznesowej a następnie wyboru strategii podatkowej.

Metody optymalizacji podatkowej
Optymalizacja oparta o międzynarodowe planowanie podatkowe

  • Założenie lub przeniesienie firmy za granicę ( dokładnie do kraju, w którym podatki są niższe niż w kraju przedsiębiorcy)
  • Holding zagraniczny (struktura w skład której wchodzą podmioty gospodarcze niezależne pod względem prawnym i organizacyjnym, ale finansowo i decyzyjnie zależne od podmiotu dominującego)
  • Międzynarodowa struktura biznesowa (podobne rozwiązanie do holdingu zagranicznego, ale prostsze, dobry przykład to spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem)
  • Zmiana rezydencji podatkowej (rozwiązanie dla osób fizycznych, zmiana jurysdykcji, w ramach której płaci się lokalne podatki)
  • Trust (umowa pomiędzy podmiotem przekazującym konkretny majątek, a podmiotem zarządzającym owym majątkiem, chroni majątek przed wierzycielami i nadmiernym opodatkowaniem majątku)
  • Fundacja prywatna (w niektórych jurysdykcjach fundacje prywatne są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego)
  • Optymalizacja podatkowa oparta o polskie prawo polega przede wszystkim na wnikliwej analizie obowiązującego prawa oraz szczegółowym ustaleniu rzeczywistych zobowiązań podatkowych, co po pierwsze zapobiega zapłacie nadmiernie wysokiej kwoty podatku, a po drugie minimalizuje ryzyko popełnienia błędów skutkujących sankcjami finansowymi

Pamiętajmy jednak, że optymalizacja podatkowa to nie uchylanie się od podatkowania. Pierwsze z nich jest całkowicie legalne, drugie jest przestępstwem.