Zmiany w kosztach firmowych samochodów

Zmiany w kosztach firmowych samochodów

Od 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...
Mała księgowość

Mała księgowość

Księgowość dla małych firm to uproszczona księgowość nazywana małą księgowością. Opiera się przede wszystkim na prowadzeniu ewidencji i księgi przychodów, które stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych dokonywanych z urzędem skarbowym. Księga przychodów i rozchodów...