Jak w prosty sposób oszacować koszty zatrudnienia pracownika za pomocą kalkulatora wynagrodzeń?

W dzisiejszych czasach mamy kalkulatory wynagrodzeń, które w prosty sposób w każdej chwili pomagają nam wyliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki nim możemy wyliczyć, jaki powinien odprowadzać podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, a także składki na Fundusz Pracy i FGŚP.  

Ważne pojęcia w kwestii wynagrodzeń

Wynagrodzenie brutto – to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS w części obciążającej pracownika, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.

Wynagrodzenie netto – to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Koszty uzyskania przychodu – koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów. Są to składki chroniące pracownika przed nieotrzymaniem wynagrodzenia, składki Funduszu pracy itp.

Ile % powinien odprowadzać pracownik składek społecznych?  (te składki odejmujemy od kwoty brutto)

składka emerytalna: 9,76%

    składka rentowa:  1,5%

    składka chorobowa: 2,45%

Obliczanie pensji krok po kroku na przykładzie minimalnej krajowej

Minimalna pensja krajowa w 2019 roku nie powinna być mniejsza niż 2250 zł brutto. Przypominając kwota brutto to taka kwota, od której jeszcze nie ma odjętych podatków.

Do Kalkulatora wynagrodzeń wpisujemy kwotę wypłaty pracownika (zaznaczamy opcję „brutto”)

Po wpisaniu minimalnej krajowej możemy zauważyć, że na początku wyświetliły nam się opcje dotyczące umów. My wybierzemy jednak opcję „umowa o pracę” bo jest to najpopularniejsza i najlepsza opcja zatrudnienia.

W przypadku umowy o pracę nasze miesięczne zarobki netto przy kwocie 2250 zł brutto będą wynosić 1634 zł „na rękę”.

W tym przypadku nasze ubezpieczenie emerytalne które powinno wynosić 9,8% wynosi 220 zł, ubezpieczenie rentowne (1,5%) to 34 zł. Składkę jaką płacimy na chorobowe to 55 zł miesięcznie (w przypadku otrzymania ww. pensji). Ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,4%, a zdrowotne aż 7,8 % (175 zł). Zaliczka na podatek to 5,9% czyli w naszym przypadku 133 zł.

Po podliczeniu wszystkich ubezpieczeń i kwoty otrzymywanej „na rękę” powinniśmy otrzymać kwotę brutto. To są wszystkie koszty jakie poniesiesz miesięcznie.

Co jednak jeśli chcesz się dowiedzieć jaki koszt ponosi pracodawca za zatrudnienie pracownika za najmniejszą krajową?

Koszty pracodawcy w przypadku płacenia 2250 zł wypłaty brutto

Wynagrodzenie pracownika – 2250 zł

Ubezpieczenie emerytalne wynosi 220 zł czyli 8,1% od kwoty brutto, a zdrowotne 5,4 % – 146 zł. Pracodawca płaci również ubezpieczenie wypadkowe 1,5 % (40 zł) i Fundusz pracy 2% od kwoty brutto czyli 55 zł. Dodatkowo opłaca fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, takich, które w przypadku upadku firmy gwarantują nam należne świadczenia – w przypadku pracodawcy płaci on 2 zł miesięcznie za pracownika.