Księgowość dla małych firm to uproszczona księgowość nazywana małą księgowością. Opiera się przede wszystkim na prowadzeniu ewidencji i księgi przychodów, które stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych dokonywanych z urzędem skarbowym.

Księga przychodów i rozchodów – czym jest i jak prowadzić?

Jest to ewidencja księgowa. Służy do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej: przychody ze sprzedaży i inne przychody, zakupy towarów handlowych i materiałów podstawowych i ich koszty uboczne, wydatki czyli wynagrodzenia (w gotówce, naturze) i inne wydatki związane z prowadzeniem firmy.

Należy ją prowadzić codziennie od dnia założenia działalności lub od pierwszego dnia nowego roku. Można prowadzić ją przez internet lub pisemnie i może być oczywiście także prowadzona przez księgową. Pamiętajmy jednak, by była prowadzona systematycznie i prawidłowo i wszystko było w niej zawarte.

Ewidencja przychodów

Ewidencja przychodów to w skrócie spis dotyczący zatrudnienia czy obrotów firmy. Jest prowadzona w celu ustalenia podatków dochodowych. Tak jak w przypadku księgi przychodów również może być prowadzony przez księgową czy osobę wyznaczoną.

W przypadku indywidualnych przedsiębiorców przepisy nakładają obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, np.:

  • ewidencji środków trwałych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • ewidencji przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT) itp.

Księgowość dla małych firm – rodzaje podatków i składek:

Podatek VAT

Przedsiębiorca w przypadku czynnego podatnictwa VAT powinien posiadać rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Na ich podstawie podatnik wypełnia deklaracje rozliczeniowe ( w przypadku miesięcznego VAT-7 lub w przypadku kwartalnego VAT-7K). Pamiętajmy, że takie rozliczenie należy wypełnić i złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym

Składki ZUS

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników jest zobowiązany do opłacenia składek ZUS do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei gdy firma zatrudnia pracowników, termin ten wydłuża się do 15. dnia miesiąca.