RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zwiększa możliwość decydowania o wykorzystaniu danych osobowych każdego obywatela UE, wprowadza nowe zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych i reguluje swobodny przepływ danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Przepisy RODO obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Czym są dane osobowe?

To informacje które są w stanie nas zidentyfikować: nasze imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, email, telefon, adres IP lub czynnik określający naszą fizyczną, psychiczną, społeczną itp. tożsamość.

RODO w pracy i rekrutacji

Od tego momentu osoby ubiegające się o pracę mają obowiązek umieścić klauzulę wyrażającą zgodę o przetwarzaniu danych osobowych. W przeciwnym wypadku osoba rekrutująca może nie przyjąć jego CV.

Zgoda na przetwarzanie danych ma być jednak dobrowolna – pracodawca nie może nas do tego zmusić. Lecz gdy nie zawrzemy w naszym CV klauzuli – potencjalny pracodawca nie może brać pod uwagę naszego CV.

Gdy zostaniemy zatrudnieni nasz pracodawca powinien udostępnić nam dane swoje firmy ( adres, nazwę, nazwisko inspektora danych oraz cel w jakim będzie przetwarzał nasz dane).

Jakie informację przetwarza nasz pracodawca?

 • dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia
 • dane kontaktowe: adres zamieszkania
 • informacje o wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.

Jakich nie ma prawa przetwarzać?

 • Dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych.
 • Dane genetyczne, czyli informacje o Twojej fizjologii lub zdrowiu oraz odziedziczonych lub nabytych cechach genetycznych (DNA, RNA).
 • Dane biometryczne, czyli cechy fizyczne, fizjologiczne lub behawioralne, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację (np. linie papilarne w celu rejestracji godzin przyjścia i wyjścia z firmy).
 • Dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej (również stan cywilny).
 • Dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa.

Jeśli chodzi o karalność, RODO zabrania przetwarzania danych osobowych o wyrokach skazujących lub czynach niedozwolonych. Lecz pracodawca z sektoru finansowego może poprosić Ciebie o zaświadczenie o niekaralności.

Inne formy rekrutacji:

 • Rekrutacja online, prowadzona za pośrednictwem stron internetowych
 • Rekrutacja za pośrednictwem agencji zatrudnienia

Jak sporządzić klauzulę przetwarzania danych?

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. „

 • Klauzula gdy chcesz by Twoje dane mogły być udostępnione na potrzeby przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę.”