Świadectwo kwalifikacyjne

Dokument potwierdzający kwalifikacje

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga skoncentrowania się na własnych działaniach biznesowych, co nie zwalnia od obowiązków jakie spoczywają na każdym podatniku w związku z prowadzoną działalnością.

Pozwól zrobić to za siebie osobom kompetentnym.

Maria Klisz