Pomoc w prowadzeniu księgowości przydaje się każdej firmie – zarówno tej nowopowstałej, która dopiero stawia pierwsze kroki na rynku biznesowym, jak i tej z wieloletnim doświadczeniem, ponieważ z biegiem lat przedsiębiorstwo się rozrasta, zaś do rutynowych działań dochodzą nowe, skomplikowane kwestie rachunkowo-prawne. Wybór rzetelnego biura rachunkowego, które sprosta wszystkim naszym wymaganiom, nie jest jednak rzeczą prostą. Warto wiedzieć, czym się kierować przy wyborze biura rachunkowego, aby firma, której powierzymy naszą księgowość, była profesjonalna i godna zaufania.

Kwalifikacje pracowników

Prowadzenie księgowości jest zadaniem odpowiedzialnym. Dobrze jest, aby były do niego zaangażowane osoby, których zdolności są potwierdzone na papierze. Warto zatem sprawdzić, jakie kwalifikacje posiadają pracownicy danego biura rachunkowego.

Wartościowym dokumentem w tym zawodzie jest certyfikat Ministra Finansów, który potwierdza, że dana osoba spełnia wymogi potrzebne do prowadzenia usług rachunkowych. Dawniej takie potwierdzenie było konieczne do prowadzenia działalności w tym zakresie. Dziś już tak nie jest, ale fakt, że dana osoba je posiada, działa niewątpliwie na jej korzyść.

Istotne jest także sprawdzenie, czy pracownicy danego biura rachunkowego posiadają wyższe wykształcenie rachunkowo-podatkowe. Cenny jest także stały kontakt firmy rachunkowej z licencjonowanymi doradcami podatkowymi, ponieważ wiedza takich osób znacznie wykracza poza wiedzę potrzebną do uzyskania certyfikatu.

Spełnienie wymogów prawnych

Każde biuro rachunkowe jest zobowiązane do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wszelkie dokumenty potwierdzające zawarcie polisy powinny być udostępnione do wglądu dla potencjalnych klientów. Dobrze świadczy o biurze rachunkowym fakt zawarcia polis, które nie są wymagane, choć mogą być przydatne, np. ubezpieczenie od utraty dokumentacji. Warto zorientować się, czy dana polisa będzie w stanie pokryć straty, na które dobrze jest się przygotować, aby później nie odczuwać ich skutków zbyt dotkliwie.

Innym wymogiem prawnym dla biur rachunkowych jest przestrzeganie RODO. Decydując się na usługi danej firmy, musimy dowiedzieć się, czy wdrożyło już ono odpowiednie procedury, dzięki którym nasze dane będą bezpieczne.

Cennik i zakres świadczonych usług

Tak jak w przypadku każdej innej działalności, ceny usług świadczonych przez biura rachunkowe powinny być właściwe w stosunku do ich jakości. Ważne jest, aby ceny te nie odstawały zbytnio od cen rynkowych tzn. nie były ani za wysokie, ani za niskie.

Natomiast jeśli chodzi o zakres usług – warto wiedzieć, czego my sami oczekujemy od biura rachunkowego. Czy potrzebujemy różnorodnych usług (podatkowych, prawnych, finansowo-zarządczych, kadrowo-płacowych)? A może wystarczą nam zwyczajne usługi księgowe? W zależności od potrzeb warto rozejrzeć się za małym biurem rachunkowym bądź dotrzeć do firmy oferującej kompleksowe usługi.