JPK za styczeń 2018

Już w lutym pierwsze obowiązkowe raporty JPK  za styczeń 2018. Od bieżącego roku mikroprzedsiębiorcy są zobowiązani do tworzenia i przesyłania do urzędu Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży. Styczeń, jest pierwszym miesiącem, za...

Środki trwałe 2018

Środki trwałe do 10 tys zł jednorazowo w koszty. Od 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych uprawniający do jednorazowego zaliczenia wydatków na ich zakup do kosztów uzyskania przychodów wynosi 10 000 zł. Nowy limit ma...

PIT-11 do końca lutego

PIT-11 to informacja o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli pracownik nie złożył do 10 stycznia wniosku PIT-12 o rozliczenie przez płatnika, to do końca lutego...

Nowe stawki ZUS od stycznia 2018.

W lutym należy zapłacić składki ZUS za styczeń 2018 według nowych stawek. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia wynoszą: 1.232,16 zł dla osób opłacających składki z chorobowym oraz 1.166,85 zł dla osób bez składki chorobowej   Preferencyjne...