Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych maja obowiązek przekazania danych PIT 4R do Urzędu Skarbowego w jednym egzemplarzu, bez potrzeby kopi dla podatnika.

Jest to deklaracja, w której wskazuje się sumę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z podziałem na miesiące danego roku podatkowego pobrane przez pracodawcę.

Co zmieniło się w związku z PIT-4R?

W porównaniu z rokiem 2018 powstały nowe przepisy, które dotyczą formy składania PIT-4R oraz zmiany wyglądu formularza tej deklaracji.

W PIT- 4R wskazuje się faktyczne dane, zgodne z kwotą zaliczek faktycznie pobieranych na podatek przez płatnika, z wykluczeniem sytuacji, gdy wymagane jest podanie autentycznych kwot należnych (nawet tych niepobranych).

Ile sporządzać kopii deklaracji PIT-4R?

Warto dodać, że sporządza się tylko jedną deklarację PIT-4R dla wszystkich świadczeniobiorców, za których pracodawca opłaca zaliczki.

Podczas wypełnienia deklaracji zawrzeć należy sumę pracowników oraz sumę pobranych zaliczek. Należy też wskazać wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu pobierania zaliczek. W razie wątpliwości, najlepiej zlecić zadanie wypełniania PITu doświadczonej księgowej, a ona zajmie się resztą.

Podatnicy, którzy wpłacają zaliczki na podatek wyłącznie za siebie nie powinni sporządzać PIT-4R, ponieważ jest to deklaracja płatnika, a nie rozliczającego własny podatek dochodowy.