Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018r. O zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz te, które przyczyniły się do obniżenia stawki akcyzy na energię elektryczną z 20 zł na 5 zł za megawatogodzinę (MWh).

Jak w łatwy sposób obliczyć akcyzę od prądu?

Pierwszy sposób:

  • jeżeli nasz okres rozliczeniowy energii rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2019r.) wprowadzającej stawkę w wysokości 5zł / MWh , która obejmuje również okres obowiązywania nowej stawki akcyzy. Nasza należność z tytułu sprzedaży energii powinna więc zostać rozliczona za okres obowiązywania aktualnej stawki akcyzy.

Drugi sposób:

  • gdy nie mamy możliwości określenia ilości energii elektrycznej odebranej w okresie obowiązywania odpowiedniej stawki akcyzy, należałoby jej ilość ustalić proporcjonalnie do okresu obowiązywania danej stawki akcyzy w stosunku do okresu rozliczeniowego.

Dodatkowe rozporządzenia Ministerstwa:

  • Obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, nasze rachunki obniżone o 1,85 mld zł netto.
  • Obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%, dzięki czemu nasze rachunki zmniejszą się o 2,24 mld zł.
  • Przedsiębiorstwom, które z tytułu tej ustawy poniosą straty finansowe zostaną przeznaczone fundusze, które będą miały wyrównać ich straty.

Zasady te dotyczą wszystkich podmiotów na rynku energii elektrycznej. Pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów. Ustawa nie zmienia również w żaden sposób zasad działaniu rynku konkurencyjnego, jeśli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej na rynku giełdowym.