Od 1  stycznia 2019 roku jest możliwość skorzystania z przywilejów dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają pewne warunki, określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych, którzy wykonują działalność na mniejsza skalę.

Czyli z ulgi można skorzystać, gdy przychody z działalności gospodarczej za zeszły rok kalendarzowy będą mniejsze niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia. Dla przedsiębiorców, których firma nie była prowadzona przez cały rok, lub została zawieszona, to przychody należy porównać z proporcjonalnie już obniżonym progiem.

Ustala się go dzieląc trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia osiągniętego w poprzednim roku i przez liczbę wszystkich dni zeszłego roku i mnożąc przez liczbę dni funkcjonowania działalności. Kolejnym krokiem jest porównanie przychodu z działalności gospodarczej z już ustalonym progiem. Jeśli wartość ta jest niższa niżeli ustalony próg to wtedy istnieje możliwość skorzystania z ulgi, jaką jest mniejszy ZUS.

Z powyższego udogodnienia można skorzystać jeśli:

  • osoba ma działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG,
  • przychody osiągnięte z funkcjonowania firmy za zeszły rok nie przekroczyły ustalonego progu,
  • przedsiębiorca nie był zwolniony z VAT-u,
  • nie byłeś wspólnikiem innej spółki lub nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym z innej pozarolniczej działalności,
  • nie wykonywałeś i nie wykonujesz czynności dla pracodawcy u którego wcześniej pracowałeś,
  • nie jesteś twórca lub artystą,
  • nie wykonujesz wolnego zawodu,
  • nie jesteś osobą, która prowadzi publiczną, niepubliczną szkołę lub inna placówkę.
  • od poprzedniego okresu korzystania z innej ulgi minęło 60 dni.

Jeśli spełniasz powyższe wymogi, możesz złożyć wniosek do 7.01.2019. Z uprawnienia można zrezygnować w każdej chwili.

Warto także wspomnieć, iż ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, nie wliczając składki zdrowotnej.

Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian w naszej firmie należy pamiętać, że zastosowana zmiana wpłynie na zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, ubezpieczenie wypadkowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, a także na wysokość emerytur i rent.

Jeżeli nie jesteś jeszcze pewny jak obliczyć składki ZUS na 2019 rok albo prowadzisz księgowość samodzielnie i chciałbyś skorzystać z profesjonalnego biura rachunkowego w Bydgoszczy, odezwij się do Biznes Partner lub zobacz nasz atrakcyjny cennik usług księgowych.