Już w lutym pierwsze obowiązkowe raporty JPK  za styczeń 2018.

Od bieżącego roku mikroprzedsiębiorcy są zobowiązani do tworzenia i przesyłania do urzędu Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży. Styczeń, jest pierwszym miesiącem, za który raporty te są już obowiązkowe. Do tej pory mikroprzedsiębiorcy  mieli możliwość przesyłania tych raportów na zasadach dobrowolności. Zmiany również dotyczą  sposobu wysyłania deklaracji VAT- od stycznia można wysyłać je, jedynie drogą elektroniczną.