Jak wyliczyć pensje w 2019 roku?

Jak wyliczyć pensje w 2019 roku?

Jak w prosty sposób oszacować koszty zatrudnienia pracownika za pomocą kalkulatora wynagrodzeń? W dzisiejszych czasach mamy kalkulatory wynagrodzeń, które w prosty sposób w każdej chwili pomagają nam wyliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki nim możemy...

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa to inaczej unikanie opodatkowania. Jest to zespół działań mających na celu zminimalizowanie przewidzianych prawem zobowiązań podatkowych. Dotyczy on zobowiązań wynikających z różnego rodzaju podatków – CIT, PIT oraz VAT. Optymalizacja podatkowa...

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację ?

Inwentaryzacja to test kontroli jakim każde przedsiębiorstwo musi zostać poddane.  Obejmuje wszystkie czynności, które pozwalają ustalić faktyczny stan majątku jednostki gospodarczej. Każda jednostka ma obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację...
Nowy wzór deklaracji VAT – 13

Nowy wzór deklaracji VAT – 13

Od czerwca 2019 wchodzi w życie nowa zasada rozliczania deklaracji VAT-13. Czym jest deklaracja VAT – 13? Deklaracja dotyczy przedstawicieli podatkowych. Jakie musi spełnić warunki?posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju; jest...