PIT-11 to informacja o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Jeśli pracownik nie złożył do 10 stycznia wniosku PIT-12 o rozliczenie przez płatnika, to do końca lutego powinien otrzymać PIT-11.
Jeśli taki wniosek złożył, to płatnik składa za pracownika PIT-40.
W bieżącym roku PIT-11 można wysłać również mailem albo za pośrednictwem systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów.
Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w trakcie roku należy wysłać PIT-11 – na pisemny wniosek pracownika – w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jeśli takiego wniosku w trakcie roku nie złożył, to PIT-11 należy wysłać w terminie zwykłym czyli do końca lutego roku następnego.
PIT-11 przekazuje się podatnikowi oraz do urzędu skarbowego.
Ważne: brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku złożenia rocznego PIT-a.