Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało specjalny przewodnik, przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, w którym  poruszono najważniejsze kwestie związane z nowymi przepisami odnośnie RODO. Rozporządzenie RODO, będzie miało istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Przewodnik sygnalizuje najistotniejsze kwestie dotyczące nowych obowiązków, zmian oraz przygotowania firm do nowych regulacji.

Nowe regulacje zastąpią 25 maja 2018 r. obecną ustawę o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będzie obowiązywać bezpośrednio. Przepisy te nie będą przyjmowane w polskiej ustawie.