Odsetki ustawowe

9,5 proc. w skali roku będą wynosiły odsetki ustawowe od stycznia do końca czerwca br. Dotyczą one opóźnień w transakcjach handlowych, opublikowane zostały w obwieszczeniu resortu przedsiębiorczości i technologii w Monitorze Polskim (Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M. P. z 2018 r., poz. 139). W porównaniu do poprzedniego półrocza odsetki pozostaną na takim samym poziomie.