Środki trwałe do 10 tys zł jednorazowo w koszty.
Od 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych uprawniający do jednorazowego zaliczenia wydatków na ich zakup do kosztów uzyskania przychodów wynosi 10 000 zł. Nowy limit ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. Zmiany te zostały wprowadzone tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych.